Suomi edistää romanien yhdenvertaisuutta, osallistumista ja osallisuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2023 14.34
Kolumni
Anneli Weiste

Romaneihin kohdistuu Suomessa tutkitusti syrjintää ja etnistä profilointia. Vähemmistöjen oikeudet turvataan perustuslaissa, mutta tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen on vielä matkaa. Suomen kolmannen romanipoliittisen ohjelman visio on, että vuoteen 2030 mennessä romaniväestö on yhdenvertaisesti osallinen ja tasa-arvoinen.

Valtioneuvosto vahvisti helmikuussa Suomen Romanipoliittisen ohjelman 2023–2030. Tavoitteena on poistaa romanivastaisuus suomalaisesta yhteiskunnasta ja mahdollistaa tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuutta lähestytään arkisten asioiden kuten asumisen, terveyden, työn ja koulutuksen kautta. Romanipolitiikan onnistumisen edellytys on, että romanit osallistuvat omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa. 

Ohjelma pohjautuu ihmisoikeuksiin ja Euroopan Unionin puiteohjelmaan. EU:n komissio arvioi kansallisten ohjelmien toteutumista, joten Suomella on ohjelman myötä hyvä tilaisuus olla tasa-arvoisen romanipolitiikan edelläkävijä.

Rekrytointisyrjintää tapahtuu romaninimen ja –vaatetuksen perusteella

Tutkimuksissa on havaittu, että romaneihin kohdistuu paljon rekrytointisyrjintää romaninimen ja -vaatetuksen perusteella ja usein työllistymisen esteenä ovat työnantajien sitkeät asenteet. Syrjintä kohdistuu jopa yläasteikäisiin nuoriin, joka vähentää lapsiasiavaltuutetun mukaan nuorten toiveikkuutta. Harjoittelupaikkojen epääminen romaninuorilta sekä romaninaisten vaatetukseen kohdistuva syrjintä ovat esimerkkejä romanivastaisuudesta, joka rikkoo ihmisoikeuksia. 

Työmarkkinoilla romanien parissa on tapahtunut edistystä viime vuosikymmeninä ja useat romanit kouluttautuvat ammattikorkeakouluissa. Positiivisten esimerkkien esiin tuominen on tärkeää.  

Suomen omaleimaisen rikasta, mutta uhanalaista romanikieltä elvytetään

Romanikieltä osaava väestö ikääntyy ja vähemmistökielen osaaminen on tärkeää siirtää uusille sukupolville, koska oman kielen osaaminen tukee tutkitusti lasten ja nuorten positiivista minäkuvaa. Romanikielen elvytys on saanut tuekseen oman kansallisen ohjelman, jonka avulla tehostetaan mm. romanikielen opettajien kouluttamista sekä kielen elvytystä arjen tilanteissa. 

Romanipoliittisen ohjelman julkaisutilaisuus järjestetään torstaina 23.3. 

Tilaisuudessa keskustellaan ohjelman kansallisesta ja alueellisesta toteutuksesta ja kuullaan romanipolitiikan merkityksestä kansainväliselle ihmisoikeuspolitiikalle. Osallistua voi etänä tai paikan päällä Helsingin Säätytalolla. Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet. Ilmoittautumiset toivotaan viimeistään torstaina 17.3. Ilmoittautumislinkki ja lisätietoa löytyy tapahtumasivulta.

Anneli Weiste (VTM, lh.), STM:n erityisasiantuntija sekä Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri