FI SV EN

Från ord till handling -projektet

Från ord till handling är ett EU-finansierat projekt samordnat av social- och hälsovårdsministeriet som startade hösten 2016 och avsultades i augusti 2017. Projektet genomförde i samarbete med regionala delegationer för romska ärenden och lokala romska aktiva.

Målet för projektet var att öka och följa upp kunskaperna om politiska programmet för romer (ROMPO) på region- och lokalnivå, medverka till att regionala och lokala nätverk bildas mellan romer, myndigheter och andra aktörer för att bidra till att genomföra ROMPO samt sprida bästa praxis kring genomförande på lokal- och regionnivå. 

Projektet stärkade nätverk för romska ärenden och genomförandet av ROMPO på regional nivå

Det första projektevenemanget var en konferens för delegationer för romska ärenden i oktober 2016. Temat för konferensen i Jyväskylä var välfärd, hälsa och motion. Konferensen på två dagar samlade runt sjuttio kommunrepresentanter, sakkunniga, organisationsaktiva och medlemmar i delegationer för romska ärenden och lokala romska arbetsgrupper för att lyssna på inlägg och diskutera.

Våren 2017 arrangerade projektet tre inkluderande evenemang i tätt samarbete med regionala delegationer för romska ärenden och lokala romer. Planeringen av teman utgick från varje region så att de motsvarade behoven och intressena bland romerna inom regionen. På varje evenemang utnyttjades en metod för inkluderande ledning med hjälp av coachingföretaget Monkey Business. Tack vare metoden kunde alla deltagare bidra till diskussionen med sina färdigheter, synpunkter och kunskaper.

Fotografi: Deltagarna vid evenemangen i Kajana. Fotografen: Hanne Seppälä.

Jämställdhetsdiskussion och nätverksdag

I projektet arrangerades en jämställdhetsdiskussion och nätverksdag i maj 2017. Den första dagen handlade om ett diskussionsmöte för både romska män och kvinnor. Fokusen var på jämställdhetsfrågor i romska vardagen. Andra dagen var avsedd för romska organisationer och andra jämställdhetsaktörer. Dagen erbjöd en ypperlig möjlighet att bilda nätverk mellan romska organisationer och jämställdhetsaktörer samt formulera gemensamma målsättningar för nätverk.

Läs mer: Från ord till Handling - nyhetsbrev 2/2017

Läs mer i bloggen: Från ord till handling inom jämställdheten mellan romska kvinnor och män

Ytterliare information

Rapporten: Konferens för delegationer för romska ärenden

Från ord till Handling - nyhetsbrev 1/2017

Från ord till Handling - nyhetsbrev 2/2017

Från ord till Handling - nyhetsbrev 3/2017

Förslag från arbetsgruppen för beredning av ett politiskt program avseende romer (ROMPO) till Finlands politiska program avseende romer. Arbetsgruppens promemoria (referat på svenska)

Styrning och uppföljning av verkställandet av programmet för romsk politik. Arbetsgruppens rapport (referat på svenska)

EU och romska ärenden (på engelska)

 

      

FI SV EN

Contact information

Henna Huttu
Ministerial Adviser, Communication Expert
Ask me about: Building Roma platform -project, National Policy on Roma (ROMPO), drafting of a new Policy on Roma and National Advisory Board on Roma Affairs

Sarita Friman
Consulting Officer, Project Manager
Ask me about: Building Roma platform -project and Roma policy in the EU

Johanna Järvinen
Departmental Secretary
Ask me about: National Advisory Board on Roma Affairs, travel and finance management

All e-mail addresses are in the form of firstname.lastname(a)stm.fi