FI SV EN

Från Ord till Handling 2 (2018-2019)

Målet med projektet Från ord till handling 2 är att bidra till att sprida kunskapen om det nya pro-grammet för romsk politik (ROMPO2) på landskapsnivå och på lokal och regional nivå. Projektet utvecklar samarbetsnätverk mellan myndigheter och romer i landskapen i syfte att utifrån det riks-omfattande programmet göra upp åtgärdsprogram för romsk politik i landskapen (s.k. MAARO-program).

Andra centrala teman i projektet Från ord till handling 2 är att främja unga romers delaktighet och möjligheter till inflytande samt att fortsätta det jämställdhetsarbete som inleddes under det föregå-ende projektet. Information om projekthändelser kommer att ges på denna webbplats i form av ett nyhetsbrev. Projektkoordinatorn är Katja Vauhkonen.

 

Evenemang på landskapsnivå 

Målet med projektet Från ord till handling 2 är att genom nya aktörer utvidga de nätverk som skap-ades under det föregående projektet. I projektets verksamhet ingår en serie av evenemang på land-skapsnivå som inleddes i Rovaniemi den 1 december. Vid evenemanget fokuserade man på att dryfta vilka verksamhetslinjer i åtgärdsprogrammet för romsk politik som är viktiga just med tanke på landskapet Lappland och dess kommuner. Antalet deltagare var ca 40. I diskussionen deltog lo-kala romer, myndigheter från landskapet, kommuner och städer samt den riksomfattande och den regionala delegationen för romska ärenden. För faciliteringen och rapporteringen svarade Monkey Business. Ett referat om evenemanget nedan (på finska).

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Nyhetsbrev

Läs första nyhetsbrevet om projektet!

Sanoista tekoihin 2 uutiskirje 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

FI SV EN

Yhteystiedot

Henna Huttu
Neuvotteleva virkamies
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke, romanipolitiikka, romaniasiain neuvottelukunta ja ROMPO 2 valmistelu

Sarita Friman-Korpela
Erityisasiantuntija
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke ja EU:n romanipolitiikka

Katja Vauhkonen
Projektikoordinaattori
Kysy minulta: Sanoista tekoihin 2 -hanke

Johanna Järvinen
Hallinnollinen avustaja
Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, talous- ja matkahallinto

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)stm.fi