Sanoista tekoihin 2 (2018-2019)

Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoitteena oli edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettavuutta maakuntatasolla, paikallisesti ja alueellisesti. Hanke kehitti maakunnallisia viranomaisten ja romanien yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena oli laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta maakunnalliset romanipoliittiset toimenpideohjelmat (nk. MAARO-ohjelmat).

Muita Sanoista tekoihin 2 -hankkeen keskeisiä teemoja oli romaninuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä edellisen hankkeen aikana käynnistetyn tasa-arvotyön jatkaminen. Hankkeen tapahtumista on viestitty näillä sivuilla uutiskirjeen muodossa.

Maakunnalliset tilaisuudet

Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoite oli laajentaa edellisen hankkeen aikana luotuja alueellisia verkostoja tuomalla mukaan lisää uusia toimijoita. Hanke järjesti kolme alueellista MAARO-tilaisuutta, joissa pyrittiin tuomaan yhteen romaneja sekä kunnan, maakunnan ja kaupungin edustajia keskustelemaan romaniväestön alueellisista tarpeista. Sana MAARO (romanin kielellä leipä) viittaa tässä yhteydessä maakunnallisiin romanipoliittisiin toimenpideohjelmiin, joiden suunnittelua alueellisissa tilaisuuksissa pyrittiin käynnistämään.

MAARO-tilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä, Porissa ja Tampereella. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 74 henkilöä, mukaan lukien paikallisia romanijärjestöjä ja romaniaktiiveja, maakunnan, kunnan ja kaupunkien viranomaisia sekä valtakunnallinen ja aluellinen romaniasioiden neuvottelukunnan työntekijöitä. Fasilitoinnista ja visuaalisesta raportoinnista vastasi Monkey Business.

Koosteet tilaisuuksista alla.

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Porin maakunnallinen tilaisuus 29.1.2019 kooste

Tampereen maakunnallinen tilaisuus 12.2.2019 kooste

Tukea alueellisen romanipoliittisen ohjelman rakentamiseen löytyy MAARO-oppaasta. Linkki oppaaseen alla.

Romanipoliittisen ohjelman alueellinen toimeenpano (MAARO-opas)

Romaninaisten tapaaminen

Romaninaisten kansallinen tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä helmikuun alussa 2019. Päivän teemoina oli terveys ja hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Asiantuntijoiden alustusten jälkeen teemojen käsittelyä jatkettiin mm. ryhmäkeskusteluissa. Tapahtumaan saapui 27 osallistujaa eri puolilta Suomea. Joukkoon kuului niin järjestö- kuin hanketoimijoitakin. Kooste tilaisuudesta alla.

Romaninaisten kansallinen tapaaminen 4.2.2019

Minustako vaikuttaja? - romaninuorten työpajat

Minustako vaikuttaja? -työpajojen tavoiteena oli kerätä nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita vaikuttamiseen liittyen sekä kartuttaa heidän käsitystään omista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä yksilöinä että osana yhteisöä. Työpajojen peruslähtökohta oli nuorten äänen esiintuominen ja osallisuuden vahvistaminen. Työpajoja fasilitoi Nuorten Akatemia ja materiaaleja suunnittelivat Ammattiopisto Luovin opiskelijat.

Työpajat järjestettiin keväällä 2019 Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa. Työpajoihin osallistui yhteensä 77 henkilöä, joista 40 oli 13-29 vuotiaita romaninuoria. Tapahtumien järjestämisessä olivat mukana paikalliset järjestöt ja romaniaktiivit.  

Nuorten Akatemian raportti Minustako vaikuttaja? työpajoista

Nurmijärven tilaisuuden striimauksen voi katsoa pysyvän linkin kautta youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-Qbw&feature=youtu.be 

 

 

 

FI SV EN

Kontaktinformation

Leea Rautanen-Muhli

Specialsakkunning

förnamn.efternamn(at)stm.fi

Fråga om mig: Delegationen för romska ärenden, Från ord till handling 2-projektet

Sarita Friman
Specialsakkunnig
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: Från ord till handling-projektet och romska ärenden i EU

Nina Sundberg
Avdelningssekreterare
förnamn.efternamn(a)stm.fi
Fråga mig om: delegationen för romska ärenden, ekonomiförvaltning och resor

 

Uutiskirjeet

Alta löydät Sanoista tekoihin 2 hankkeen uutiskirjeet 1-3 suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja romaniksi.

Uutiskirje 1: Rovaniemi aloitti alueellisten tilaisuuksien sarjan, kevään 2019 tapahtumissa vaihtelevat teemat ja ajankohtaisia julkaisuja.

Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje no 1, 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

Uutiskirje 2: MAARO-tilaisuudet päätökseen, romaninaiset tapasivat Jyväskylässä ja kevään Minustako vaikuttaja?- tilaisuudet romaninuorille.

Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje numero 2, 1/2019

Newsletter number 2, 1/2019

Nyhetsbrev nummer 2, 1/2019

Neebosko liin 2, 1/2019

Uutiskirje 3: Nuorten työpajat kolmella paikkakunnalla. Romanikielen ja kulttuurin säilyminen tärkeää.
Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje no 3, 2/2019

Newsletter 3, 2/2019

Nyhetsbrev nummer 3, 2/2019

Neebosko liin 3, 2/2019