Sanoista tekoihin 2 (2018-2019)

Sanoista tekoihin 2- hankkeen tavoitteena on edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettavuutta maakuntatasolla, paikallisesti ja alueellisesti. Hanke kehittää maakunnallisia viranomaisten ja romanien yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta maakunnalliset romanipoliittiset toimenpideohjelmat (nk. MAARO-ohjelmat).


Muita Sanoista tekoihin 2- hankkeen keskeisiä teemoja on romaninuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä edellisen hankkeen aikana käynnistetyn tasa-arvotyön jatkaminen. Hankkeen tapahtumista tullaan viestimään näillä sivuilla uutiskirjeen muodossa. Projektikoordinaattorina toimii Katja Vauhkonen.

Maakunnalliset tilaisuudet

Sanoista tekoihin 2 - hankkeen tavoite on laajentaa edellisen hankkeen aikana luotuja verkostoja tuomalla mukaan lisää uusia toimijoita. Hankkeen toimintaan kuuluu maakunnallisten tilaisuukien sarja, joka alkoi 1. joulukuuta Rovaniemellä. Tilaisuudessa keskityttiin pohtimaan, mitkä romanipoliittisen ohjelman toimintalinjat ovat tärkeitä juuri Lapin maakunnan ja sen kuntien kannalta. Osallistujia tilaisuudessa oli noin 40. Keskusteluun osallistui paikallisia romaneja, maakunnan, kunnan ja kaupunkien viranomaisia sekä valtakunnallinen ja aluellinen romaniasioiden neuvottelukunta. Fasilitoinnista ja raportoinnista vastasi Monkey Business. Kooste tilaisuudesta alla.

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Minustako vaikuttaja? - romaninuorten tilaisuudet

Sanoista tekoihin 2 –hanke järjesti torstaina 7.3.2019 klo 16-21 Klaukkalan kirkolla, Nurmijärvellä romaninuorille suunnatun tapahtuman, jonka teemana oli vaikuttaminen. Tilaisuudessa kerrottiin romaninuorille vaikuttamisen mahdollisuuksista ja rohkaistiin heitä löytämään itselleen sopivia vaikuttamisen kanavia. Klaukkalan tilaisuuden yhteistyökumppaneita ovat Nuorten Akatemia, Ammattiopisto Luovi, Hyvinkään ja Nurmijärven romaniyhdistys ja Nevo Jang.

Minustako vaikuttaja? tilaisuuksissa vaikuttamista lähestytään arkisen elämän ja niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasolta. Vaikuttamisen kanavia pohditaan ”idealaboratorion” ja osallistavien ryhmätöiden avulla. Tilaisuuksissa nuoret pääsevät myös ilmaisemaan valokuvan avulla, mihin asioihin he kokevat tärkeäksi vaikuttaa. Kaksi seuraavaa tilaisuutta järjestetään Kauhajoella 4. huhtikuuta ja Iisalmessa 8. huhtikuuta 2019.

Nurmijärven tilaisuuden striimauksen voi katsoa pysyvän linkin kautta youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-Qbw&feature=youtu.be 

 

Uutiskirjeet

Alta löydät Sanoista tekoihin 2 hankkeen uutiskirjeet suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja romaniksi.

Sanoista tekoihin 2 uutiskirje 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

Uutiskirje numero 2, 1/2019

Newsletter number 2, 1/2019

Nyhetsbrev nummer 2, 1/2019

FI SV EN

Yhteystiedot

Henna Huttu
Neuvotteleva virkamies
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke, romanipolitiikka, romaniasiain neuvottelukunta ja ROMPO 2 valmistelu

Sarita Friman-Korpela
Erityisasiantuntija
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke ja EU:n romanipolitiikka

Katja Vauhkonen
Projektikoordinaattori
Kysy minulta: Sanoista tekoihin 2 -hanke

Johanna Järvinen
Hallinnollinen avustaja
Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, talous- ja matkahallinto

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)stm.fi