Sanoista tekoihin 2 (2018-2019)

Sanoista tekoihin 2- hankkeen tavoitteena on edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettavuutta maakuntatasolla, paikallisesti ja alueellisesti. Hanke kehittää maakunnallisia viranomaisten ja romanien yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta maakunnalliset romanipoliittiset toimenpideohjelmat (nk. MAARO-ohjelmat).

Muita Sanoista tekoihin 2- hankkeen keskeisiä teemoja on romaninuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä edellisen hankkeen aikana käynnistetyn tasa-arvotyön jatkaminen. Hankkeen tapahtumista tullaan viestimään näillä sivuilla uutiskirjeen muodossa.

Maakunnalliset tilaisuudet

Sanoista tekoihin 2 - hankkeen tavoite on laajentaa edellisen hankkeen aikana luotuja alueellisia verkostoja tuomalla mukaan lisää uusia toimijoita. Hanke on järjestänyt kolme alueellista MAARO-tilaisuutta, joissa on pyritty tuomaan yhteen romaneja sekä kunnan, maakunnan ja kaupungin edustajia keskustelemaan romaniväestön alueellisista tarpeista. Sana MAARO (romanin kielellä leipä) viittaa tässä yhteydessä maakunnallisiin romanipoliittisiin toimenpideohjelmiin, joiden suunnittelua alueellisissa tilaisuuksissa pyritään käynnistämään.

MAARO-tilaisuudet järjestettiin Rovaniemellä, Porissa ja Tampereella. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä 74 henkilöä, mukaan lukien paikallisia romanijärjestöjä ja romaniaktiiveja, maakunnan, kunnan ja kaupunkien viranomaisia sekä valtakunnallinen ja aluellinen romaniasioiden neuvottelukunnan työntekijöitä. Fasilitoinnista ja visuaalisesta raportoinnista on vastannut Monkey Business.

Koosteet tilaisuuksista alla.

Rovaniemen maakunnallinen tilaisuus 1.12.2018 kooste

Porin maakunnallinen tilaisuus 29.1.2019 kooste

Tampereen maakunnallinen tilaisuus 12.2.2019 kooste

Romaninaisten tapaaminen

Romaninaisten kansallinen tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä helmikuun alussa 2019. Päivän teemoina oli terveys ja hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Asiantuntijoiden alustusten jälkeen teemojen käsittelyä jatkettiin mm. ryhmäkeskusteluissa. Tapahtumaan saapui 27 osallistujaa eri puolilta Suomea. Joukkoon kuului niin järjestö- kuin hanketoimijoitakin. Kooste tilaisuudesta alla.

Romaninaisten kansallinen tapaaminen 4.2.2019

Minustako vaikuttaja? - romaninuorten työpajat

Minustako vaikuttaja? -työpajojen tavoiteena on ollut kerätä nuorten mielipiteitä, kokemuksia ja ideoita vaikuttamiseen liittyen sekä kartuttaa heidän käsitystään omista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä yksilöinä että osana yhteisöä. Työpajojen peruslähtökohta oli nuorten äänen esiintuominen ja osallisuuden vahvistaminen. Työpajoja fasilitoi Nuorten Akatemia ja materiaaleja suunnittelivat Ammattiopisto Luovin opiskelijat.

Työpajat järjestettiin keväällä 2019 Nurmijärvellä, Kauhajoella ja Iisalmessa. Työpajoihin osallistui yhteensä 77 henkilöä, joista 40 oli 13-29 vuotiaita romaninuoria. Tapahtumien järjestämisessä olivat mukana paikalliset järjestöt ja romaniaktiivit.  

Nuorten Akatemian raportti Minustako vaikuttaja? työpajoista

Nurmijärven tilaisuuden striimauksen voi katsoa pysyvän linkin kautta youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=-W3dPHz-Qbw&feature=youtu.be 

 

 

 

FI SV EN

Yhteystiedot

Sarita Friman-Korpela
Erityisasiantuntija
Kysy minulta: Sanoista tekoihin -hanke ja EU:n romanipolitiikka

Katja Vauhkonen
Ronkin pääsihteerin Henna Hutun sijainen ajalla 1.6.-14.10.2019.
Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, Sanoista tekoihin 2 -hanke, Sanoista tekoihin 3 -hanke

Johanna Järvinen
Hallinnollinen avustaja
Kysy minulta: romaniasiain neuvottelukunta, talous- ja matkahallinto

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)stm.fi

Uutiskirjeet

Alta löydät Sanoista tekoihin 2 hankkeen uutiskirjeet 1-3 suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja romaniksi.

Uutiskirje 1: Rovaniemi aloitti alueellisten tilaisuuksien sarjan, kevään 2019 tapahtumissa vaihtelevat teemat ja ajankohtaisia julkaisuja.

Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje no 1, 1/2018

Upscaling Roma Platform Newsletter 1/2018

Från Ord till Handling Nyhetsbrev 1/2018

Laavenna aro tšeeribi 2 Neebosko liin 1/2018

Uutiskirje 2: MAARO-tilaisuudet päätökseen, romaninaiset tapasivat Jyväskylässä ja kevään Minustako vaikuttaja?- tilaisuudet romaninuorille.

Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje numero 2, 1/2019

Newsletter number 2, 1/2019

Nyhetsbrev nummer 2, 1/2019

Neebosko liin 2, 1/2019

Uutiskirje 3: Nuorten työpajat kolmella paikkakunnalla. Romanikielen ja kulttuurin säilyminen tärkeää.
Sanoista tekoihin 2 Uutiskirje no 3, 2/2019

Newsletter 3, 2/2019

Nyhetsbrev nummer 3, 2/2019

Neebosko liin 3, 2/2019