Sanoista tekoihin 2 - hanke aloittaa syyskuussa 2018

26.9.2018 14.15
Tiedote

Sanoista tekoihin 2- hanke on käynnistynyt syyskuussa 2018. Kuten Sanoista tekoihin 1, on tämäkin hanke sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ja EU:n rahoittama. Hankkeen kesto on 12 kuukautta.

Sanoista tekoihin 2- hankkeen tavoitteena on edistää uuden romanipoliittisen ohjelman (ROMPO2) tunnettavuutta maakuntatasolla, paikallisesti ja alueellisesti. Hanke kehittää maakunnallisia viranomaisten ja romanien yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on laatia valtakunnallisen ohjelman pohjalta maakunnalliset romanipoliittiset toimenpideohjelmat (nk. MAARO-ohjelmat).


Muita Sanoista tekoihin 2- hankkeen keskeisiä teemoja on romaninuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen sekä edellisen hankkeen aikana käynnistetyn tasa-arvotyön jatkaminen. Projektikoordinaattorina toimii Katja Vauhkonen.

Ajankohtaista