Romanipoliittinen ohjelmaluonnos ROMPO 2 lausuntokierroksella

26.1.2018 7.29
Tiedote

Valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta on käynnistänyt uuden romanipoliittisen ROMPO2-ohjelman valmistelun. Pyydämme kansalaisia ottamaan rohkeasti kantaa ROMPO2-ohjelmaan!

Ohjelmaa luodaan vuosille 2018-2022 ja siinä kuvataan ne toimenpiteet joilla Suomen romaniväestön koulutusta, työllisyyttä ja elinolosuhteita pyritään kehittämään. Ohjelmaluonnoksesta löydätte tähän mennessä tehdyt toimenpide-ehdotukset, niille osoitetut toimeenpanon vastuutahot sekä ohjelman seurantasuunnitelman.
Pyydämme kansalaisia ottamaan rohkeasti kantaa ROMPO2-ohjelmaan!

Virallinen lausuntokierros on meneillään lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. linkki sivustolle lausuntopalvelut.fi

Kansalaisten on myös mahdollista antaa omat kommenttinsa ohjelmaluonnoksesta otakantaa.fi -palvelun kautta. Ohessa linkki palveluun Otakantaa.fi

Lausuntokierros päättyy 31.1.2018

ROMPO 2 -ohjelmaluonnos

ROMPO 2 -ohjelmaluonnoksen lähetekirje


 

Ajankohtaista