Kirkkohallituksen toiminnallisella osastolla on haettavana STIPENDI tukemaan romaniväestöön kuuluvan henkilön opintoja

3.10.2018 12.21
Tiedote

Sosiaalineuvos Väinö Lindbergin 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi jaettavalla kertaluontoisella stipendillä tuetaan romaniväestöön kuuluvan henkilön ammatillisia opintoja. Stipendin myöntämisperusteissa otetaan huomioon laaja-alaisesti erilaisia tekijöitä, kuten opiskelijan opintomenestys, ahkeruus, hyvän yhteishengen luominen ja/tai aktiivisuus oppilastoiminnassa.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää kirkkohallituksen kirjaamoon, sähköposti kirkkohallitus@evl.fi tai postitse osoitteeseen Kirkkohallitus, Toiminnallinen osasto PL 210 00131 Helsinki 26.10.2018 klo 16 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Hakemuksesta tulee käydä ilmi henkilötiedot, selvitys opiskeluoikeudesta tai opintosuorituksesta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää yhden suosittelijan lausunto. Stipendin hakijana voi olla henkilö itse tai sitä voi hakea hänelle myös suosittelija.

Lisätiedot: Kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto, p. 040 6881 440 tai ulla.siirto@evl.fi

 

Ajankohtaista