Kirjoituskilpailu kestävästä kehityksestä 21.5.–16.12.2018

16.10.2018 9.57
Tiedote

Käynnissä on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön Pieniä ponnistuksia, suuria saavutuksia -kirjoituskilpailu kestävästä kehityksestä.

Teemme päivittäin valintoja, jotka vaikuttavat hyvän elämän mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa. Näiden valintojen mukanaan tuomat positiiviset muutokset ovat kestävää kehitystä. Kestävä kehitys koskettaa meitä kaikkia jokaisella elämän osa-alueella: henkilökohtaisina arjen valintoina, yritystoiminnassa, kuntien ja yhdistysten päätöksissä ja palveluissa sekä globaaleina ilmiöinä.

Kerro meille, millaisia ajatuksia kestävä kehitys sinussa herättää. Miten kestävä kehitys näkyy sinun ja lähipiirisi elämässä? Kirjoituksessasi voit kuvata omia valintojasi ja syitä, miksi olet niihin päätynyt. Ehkä haluat pohtia myös valintoihin mahdollisesti liittyviä vaikeuksia. Millaisia muutoksia sinä olisit valmis tekemään kestävän kehityksen edistämiseksi? Mikä taas tuntuisi mahdottomalta?

Kirjoituksen näkökulmana voi olla esimerkiksi:

maaseutu ja/tai kaupunki
vapaa-ajanvietto
työ- ja elinkeinoelämä ja sen muutokset
luonto ja/tai teknologia
kulutustottumukset
ravinto
asuminen ja energia
matkustaminen ja liikkuminen

Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2019.

Kirjoituskilpailun pääpalkinto on 500 euroa. Lisäksi palkitsemme 10 kestävän kehityksen vinkkiä 100 eurolla/vinkki sekä arvomme kirjapalkintoja.

Tuomaristoon kuuluvat arkistotutkija Marja-Leena Jalava, yliopistonlehtori Pia Olsson, tutkija Sirkku Pihlman, professori Helena Ruotsala ja dosentti Kari Vesala.

Kilpailun järjestävät Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö.

Lisätietoja: keruu@finlit.fi
SKS:n arkisto, p. 0201 131 240,
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/keruut/pienia-ponnistuksia-suuria-saavutuksia

Ajankohtaista