Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoiman Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti on julkaistu

26.4.2021 13.19
Tiedote

Koulutus- ja työllistymispolkuja sujuvoittamalla voidaan tukea niiden nuorten ja aikuisten työllistymistä, joilta puuttuu ammatillinen koulutus. Tässä julkaisussa esitellään neljä Tuumasta töihin -hankkeessa pilotoitua toimintamallia asiakkaiden tukemisessa ja ohjaamisessa. Pilotoitujen mallien pohjalta syntyi kolmivaiheinen Tuumasta töihin -toimintamalli toiselle asteelle. Toimintamallissa korostuu asiakkaan lähtötilanteen monipuolinen kartoitus ja sen mukainen ohjaus. Keskeisessä roolissa asiakkaan tukemisessa on opiskelutsemppari, joka kulkee asiakkaan rinnalla koko koulutuspolun aikana.

Inga Angersaari, Mervi Kivirinta & Kati Tynnyrinen (toim.)
Sujuvilla koulutuspoluilla tuumasta töihin - Tuumasta töihin -hankkeen loppuraportti. (Diak Puheenvuoro 36). Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Julkaisu koostuu artikkeleista ja kolmesta podcastista. Podcasteissa hanketyöntekijät kuvaavat käyttämiään toimintamalleja.
Loppuraportti on toteutettu verkkosivuina ja poikkeaa näin muista vastaavista Diakin julkaisusarjoihin kuuluvista julkaisuista. Julkaisu koostuu artikkeleista ja kolmesta podcastista. 

Julkaisu avautuu tästä linkistä:
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510533

Ajankohtaista Tiedote
koulutus
maahanmuuttajat
oppimisvalmiudet
romanit
toisen asteen koulutus
tukeminen
työllistyminen
valmistuminen