EU kerää tietoa romanien integraatiota tukevista toimenpiteistä ja haasteista - vastaa kyselyyn!

20.7.2017 10.19
Tiedote

EU-komissio käynnisti 19.7.2017 julkisen konsultaatioprosessin arvioidakseen vuonna 2011 voimaan tulleen ”EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020” toimeenpanoa. Strategian päätavoitteena on edistää romanien sosiaalista ja taloudellista osallisuutta ja torjua syrjintää.

Kyselyn avulla pyritään arvioimaan tähänastisia saavutuksia ja tunnistamaan osa-alueita, joilla toimenpiteitä tulisi lisätä ja tehostaa romanien auttamiseksi. Julkinen konsultaatio auttaa komissiota myös luomaan uuden, paremman ja tehokkaamman strategian vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. 

Kyselyyn voivat vastata sekä romanit ja pääväestöön kuuluvat kansalaiset, organisaatiot, yritykset ja instituutiot. Lisätietoa kyselystä ja vastauslomakkeen löydät komission verkkosivuilta. Voit valita vastauslomakkeesta myös suomenkielisen version. Vastausaika päättyy 25.10.2017.

Lue lisää ja osallistu


Lue lisää: EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020

Ajankohtaista